Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Nasz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  jest placówką medyczną, w której zatrudnieni są lekarze takich specjalności jak: internista oraz neurologopeda. Wsparciem dla lekarzy jest profesjonalny zespół pielęgniarek oraz opiekunek medycznych i wykwalifikowanych rehabilitantów.  W codziennej opiece nad pacjentami pomaga również psycholog.

Nad całością funkcjonowania zakładu czuwają Siostry Boromeuszki, które opiekują się chorymi, służą pacjentom, zarządzają kuchnią i przygotowują pyszne posiłki, wspierają duchowo i obdarzają uśmiechem i życzliwym słowem.

Świadczenia oferowane przez ZOL  służą zachowaniu zdrowia i życia pacjentów, jego ratowaniu, przywracaniu i regularnej poprawie. Pracownicy ZOL podejmują też inne działania medyczne, wynikające z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związane z:

 • badaniem i poradą lekarską;
 • pielęgnacją chorych;
 • badaniem i terapią psychologiczną;
 • rehabilitacją leczniczą;
 • badaniami diagnostycznymi;
 • terapię logopedyczną;
 • terapię zajęciową
 • pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;
 • zapobieganiem powstawania urazów i chorób;
 • prowadzeniem działań profilaktycznych.
 • przygotowanie świadczeniobiorcy do samopielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych
 • opiekę duszpasterską

https://www.cialisdeals.com/