Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

W ZOL funkcjonuje zespół fizjoterapeutyczny oferujący podopiecznym ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane,  ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, czynne, izometryczne, korekcyjne, nauka chodu, McKenzie, PNF, terapia manualna. Dodatkowo w ZOL stosowana jest hydroterapia.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy  oferuje swoim podopiecznym terapię zajęciową, która ma na celu aktywizację naszych podopiecznych oraz budowanie ich poczucia samoakceptacji. Zajęcia terapii zajęciowej mają na celu wyeliminowanie poczucia izolacji i osamotnienia. Terapia zajęciowa jest dobrowolna i realizowana poprzez następujące czynności:

  • Zajęcia plastyczne, np. malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie, wspólne tworzenie obrazu;
  • Codzienne spacery i zabawy ruchowe – także w sezonach jesiennych i zimowych
  • Angażowanie podopiecznych w czynności związane z codziennym życiem. Pobudzanie zaradności i usamodzielnianie;
  • Nauka współżycia w grupie i środowisku;
  • Organizowanie koncertów i wydarzeń kulturalnych;
  • Uczestnictwo w Mszy Świętej.