Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Najnowszą inicjatywą sióstr Boromeuszek jest powołana w Trzebnicy Fundacja dla Ratowania Klasztoru Św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”, której podstawowym celem ma być troska o zachowanie materialnego i duchowego dziedzictwa Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, w tym: renowacja i rewitalizacja, przebudowa oraz utrzymanie obiektów i terenu klasztornego. Więcej informacji na www.ocalicbysluzyc.pl