Centrum pod wezwaniem Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Celem Głównym Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego p.w. Św. Jadwigi w Trzebnicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza jest zapewnić pacjentom troskliwą opiekę oraz wysoką jakość usług medycznych.

Cele szczegółowe ZOL p.w. Św. Jadwigi to:

  • Zapewnić dobrą kondycję finansową ZOL p.w. Św. Jadwigi;
  • Umocnić wizerunek ZOL p.w. Św. Jadwigi jako placówki oferującej usługi opiekuńcze i usługi medyczne o wysokim standardzie;
  • Rozszerzyć zakres świadczonych usług;
  • Poprawić stan infrastruktury ZOL poprzez zakup sprzętu i dostosowywanie pomieszczeń ZOL do wymogów przewidzianych w aktach prawnych;
  • Zwiększyć ilość przyjętych pacjentów;
  • Stworzyć warunki do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników;
  • Stać się przyjaznym i atrakcyjnym miejscem pracy.

viagra fiyatları